Rozvrh hodinZŠ Jitřní, fyzika na ZŠ (David Gajdošík)

Rozvrh hodin máš v elektronické žákovské knížce.

Když jí otevřeš, tak ned na úvodní stránce se zobrazí rozvrh na konkrétní den.

Celý rozvrh je ve složce: "Výuka - Rozvrh hodin".

Vyučovací hodiny tady na Jitřní trvají klasických 45 min., mezi kterými máš 10 min. přestávku. Tu nejčastěji trávíme na chodbách, kde hrajeme ping-pong nebo si jen tak užíváme na různých sedácích.

První hodina začíná v 8:00 h.

Delší přestávka (20 min.) je mezi 2. a 3. hodinou. Tu trávíme nejčastěji v tělocvičně.

Pokud máš i odpolední výuku (letos jen 8. třídy), tak ti přibude i delší přestávka na oběd.

 

Zkratky předmětů

zkratka

název předmětu

 

zkratka

název předmětu

AJ

anglický jazyk

 

Ma

matematika

AP (vol.)

atletická průprava (vol.)

 

NJ

německý jazyk

ČJ

český jazyk

 

pracovní činnosti

dějepis

 

Pr

prvouka

DT (vol.)

digitální technika (vol.)

 

přírodověda (v 4. a 5. tř.)

FG

finanční gramotnost

 

přírodopis (v 6. až 9. tř.)

FJ

francouzský jazyk

 

TV

tělesná výchova

Fy

fyzika

 

Vl

vlastivěda

HV

hudební výchova

 

VO

výchova k občanství

Ch

chemie

 

VP

volba povolání

In

informatika

 

VV

výtvarná výchova

KAJ

konverzace v AJ

 

VZ

výchova ke zdraví

LT

laboratorní technika

 

Ze

zeměpis

 
ZŠ Jitřní = škola se sportovním zaměřením Praha 4 (p. uč. David Gajdošík)

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.