Stránka aktivních rodičů žáků Jitřní

Pro školu jsou k nezaplacení aktivní žáci a učitelé. Pokud se k nim přidají i aktivní rodiče, může si každá škola gratulovat. Rodiče pak dovedou velmi dobře spolupracovat s učiteli a účinně motivovat své děti ke smysluplným činnostem.

Na Jitřní takoví rodiče jsou. Snaží se pomáhat učitelům i zpříjemňovat školní prostředí a podmínky pro aktivní výuku. Pro účinnou podporu si vytvořili spolek nazvaný „Spolek rodičů a přátel školy Jitřní“ (SRPŠ), který pomáhá škole finančně, materiálně i morálně.

Někteří rodiče jdou ještě dál a zajímají se o dění na Jitřní a vůbec ve školství ještě více a podrobněji. Pro ně je vytvořen tento odkaz. V jednotlivých podsložkách se dozvíte např., jak funguje školství v ČR, k čemu je Školská rada, jak na Jitřní funguje stravování. Naleznete zde i praktické školní tiskopisy (např. žádost o uvolnění, přihlášky do školy apod.).

Laťka Jitřní, ZŠ Jitřní - sportovní škola Praha

 

Spolek rodičů a přátel školy Jitřní

SRPŠ Jitřní spolupracuje se školou na udržování vysoké kvality vzdělání na Jitřní, podpoře pohybových aktivit u dětí a vůbec celého výchovně-vzdělávacího procesu na Jitřní. Děje se to pomocí vybraných příspěvků i osobní angažovaností některých rodičů a dalších přátel školy Jitřní.

Roční příspěvek Radě rodičů činí 500,- Kč/rodina (rodiny, které mají několik dětí na škole Jitřní, platí jen jednou).

 

Kontakt na SRPŠ Jitřní

Napište nám, e-mail je jednoduchý: rrjitrni@seznam.cz

 

Realizované typy podporyoutdoorové aktivity ZŠ Jitřní - sportovní škola Praha

přímá finanční podpora

 • každý třídní učitel na Jitřní dostává od SRPŠ příspěvek (v šk. roce 2016/17 např. 100,- Kč na žáka)
 • dále každá třída na Jitřní získává paušální částku cca 2000,- Kč na třídu (drobné odchylky jsou podle počtu žáků ve třídě)
 • žáci 9. tříd pak ještě získávají od SRPŠ příspěvek na slavnostní rozlučku se školou
 • příspěvek od SRPŠ získaly i všechny oddělení školní družiny
 • SRPŠ také přispívá na sportovní akce a soustředění i jiné nákladné akce - např. tradiční závod školy Laťka Jitřní, lyžařský výcvik, plavání aj.
 • příspěvek získala i škola k zakoupení další interaktivní tabule

 

materiální podpora

 • SRPŠ pomáhá i nákupem účelného vybavení, které slouží dětem, např.:
 • ping-pongového stolu a fotbálku do mimořádně oblíbených pohybových koutků na chodbách školy
 • trampolíny na školní hřiště
 • stojanu pro skok vysoký
 • nákupu drobné audiotechniky
 • drobných dárků dětem (sladkosti a věcné ceny, např. za soutěže, k Mikuláši a Dni dětí)

 

morální a přímá osobní podpora

 • osobní pomocí při akcích (např. v družině)
 • pořádáním vlastních volnočasových akcí
 • podporou popularizace školy Jitřní mezi kamarády, spolupracovníky i na internetu (např. tyto stránky jsou stránkami RR)
 • podporou sounáležitosti dětí k vlastní škole Jitřní

akce pro děti sportovní ZŠ Jitřní

 

Členové SRPŠ Jitřní

Členem SRPŠ se může stát kterýkoli rodič i jiný přítel školy, který uhradí min. roční poplatek 500,- Kč/rodina.

Každá třída na Jitřní si může zvolit svého "třídního důvěrníka", který se pak zúčastňuje schůzek SRPŠ a projednávají tam náměty, pro efektivnější chod školy a podporu své třídy. SRPŠ je otevřenou organizací, rádi na našich schůzkách uvítáme i další aktivní rodiče a jiné příznivce a podporovatelé školy Jitřní.

 

Stanovy SRPŠ Jitřní

SRPŠ je samostatnou právnickou osobou a je nevýdělečnou organizací. Budete-li mít zájem, prostudujte si i její stanovy.

 

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.