Vánoční sportování na Jitřní

Vánoční sportování na Jitřní

Sport je Jitřníto je stará známá věc. Jitřňáci se prostě rádi hýbou, sportují a soutěží. Proto i poslední předvánoční týden patřil sportování.

V pondělí 18.12.2017 dopoledne vzájemně soutěžily třídy II. stupně a to ve třech disciplínách: přehazované, vybíjené a ve stolním tenise. Nejprve se mezi sebou utkali děti ze 6. + 7. tříd a následně vedli nelítostné boje i ti nejstarší, největší a nejsilnější žáci 8. + 9. tříd. Ti už mají opravdu pořádnou „páru“ a tak nahrávky pořádně svištěly.

ZŠ Jitřní = škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

Ve čtvrtek 21.12.2017 pak patřily tělocvičny dětem I. stupně. Pro ty bylo kromě výše zmíněných tří disciplín připraveno i populární parkurové hřiště.

Jitřňáci bojovali s plným nasazením o každičký bod. Jak by také ne, když tam byla skvělá atmosféra. Prostě Jitřní! Jsem, že na Jitřní jsou učitelé, kteří dělají něco pro nás.

ZŠ Jitřní = škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

Kdo zrovna sportovat nechtěl, pro toho byly připraveny výtvarné dílny v našem výtvarném ateliéru.

ZŠ Jitřní = škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Sport je Jitřní – to ví přece každý.

Sportovní rozšíření na Jitřní budujeme od roku 1985, tedy více než 30 let.