Nový způsob placení stravného

Nový způsob placení stravného

V souvislosti s osamostatněním ZŠ Jitřní bude ve školním roce 2018/19 probíhat platba stravného přes účet ZŠ Jitřní. Pro rodiče to znamená udělat několik náležitostí:

 

1. Zrušit současné placení

Prosíme, již nyní si zrušte inkaso či platební příkaz k současnému účtu jídelny. Ten od září 2018 nebude pro žáky ZŠ Jitřní možno používat.

 

2. Zřiďte si nový způsob placení

Nově se obědy budou platit na účet jídelny ZŠ Jitřní 284348710/0300, vedený u ČSOB.

Nově se bude používat variabilní symbol uvedený v žákovské knížce (každé dítě má jiný).

 

Platba stravného na září 2018

Všichni strávníci z Jitřní musí provést platbu stravného na září 2018 příkazem ze svého účtu (na září ještě nepůjde provést inkaso). Platba by měla být provedena 14 dní před začátkem školního roku, tedy do 20.8.2018.

 

Platba stravného na říjen 2018 a následující měsíce

Stravné je možno platit těmito způsoby:

  • svolením k inkasu
    • inkaso musíte nejprve povolit u své banky, následně o povolení inkasa informovat p. Hodoušovou na vrátnici školy (v září na to bude tiskopis)
    • platby na říjen a další měsíce si následně bude jídelna strhávat každý měsíc sama
  • převodem z účtu nebo trvalým příkazem

 

 

Ceny obědů

Cena obědů zůstává stejná a je závislá na věku dítěte:

  • děti ve věku 7-10 let zaplatí 572,- Kč/měsíc (26,- Kč * 22 dní)
  • děti ve věku 11-14 let zaplatí 616,- Kč/měsíc (28,- Kč * 22 dní)
  • děti ve věku 15 a víc let zaplatí 660,- Kč/měsíc (30,- Kč * 22 dní)

 

Doplňující informace

Čipy pro výdej obědů zůstávají stejné.

Stravné je možno uhradit i jednorázově na celý školní rok, nejlépe kolem 20.8.2018 (příslušná platba * 10 měsíců). Na přelomu června / července se pak udělá vyúčtování a příp. přeplatek bude vrácen na účet, ze kterého byla platba připsána.

Novým žákům a těm, kteří čip ztratili, vydá nový čip paní Hodoušová na vrátnici (100,- Kč/čip).

Variabilní symbol je uveden v papírové žákovské knížce, příp. vám ho může sdělit třídní učitel.

 

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.