Info k začátku školního roku

Info k začátku školního roku

Začínáme v pondělí 3.9.2018, mimořádně až v 9:00 h.

 • tento den bude jen zahájení (cca 1 vyuč. h = do 9:45 h)
 • nepřezouváme se
 • jídelna nevaří

 

Od úterý 4.9.2018 bude už začátek normálně v 8:00 h.

V týdnu od úterý 4.9. do pátku 7.9.2018 bude upraven konec výuky:

 • 1. třídy - dle vlastního režimu
 • 2.-5. třídy - konec vždy v 11:40 h
 • 6.-9. třídy - konec vždy ve 12:35 h

 

Hned ve čtvrtek 6.9.2018 proběhnou zahajovací třídní schůzky.

 • začátek je v 16:30 h v kmenových učebnách
 • vzhledem k „nové“ škole je účast rodičů velmi potřebná (je potřeba znovu získat „souhlasy“ a jiné informace od rodičů)

 

V září oslavíme 80 let ZŠ Jitřní:

 • v pátek 21.9.2018 proběhne „Den bez aut
 • v sobotu 22.9.2018 se pak uskuteční hlavní oslavy (škola i hřiště budou otevřeny pro veřejnost) – tak se přijďte podívat
 • podrobněji v samostatné informaci

 

Vybavení do školy

 

Termíny prázdnin

 

Obědy

 • dosavadní způsob placení obědů byl zrušen
 • od září 2018 se obědy budou platit nově přes účet školy Jitřní, s jiným variabilním symbolem (nově s tím, který má dítě uveden v žákovské knížce)
 • podrobně je to popsáno v samostatné informaci
 • POZOR – platbu stravného na září 2018 je potřeba provést jednorázovým příkazem k úhradě už kolem 20.8.2018 (ještě nelze platit inkasem)
 • výběr platby inkasem nebo platebním příkazem bude možný na měsíc říjen a následující

 

Platby ve škole

 • platby družiny apod. se budou provádět na nový účet č. 284348366 / 0300
 • jídelna má samostatný účet č. 284348710 / 0300
 • pro všechny platby ve škole (družina, jídelna, lyžák, …) zadávejte variabilní symbol uvedený v žákovské knížce (každé dítě má jiný VS). Podle tohoto čísla lze určit, za jakého žáka platba přišla. Naopak, pokud tento variabilní symbol neuvedete, nelze platbu identifikovat.

 

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.