Školní družina Jitřní

Když jsem byl ještě malý školák, tak jsem po vyučování chodil i do družiny. Ta má své prostory buď pod jídelnou, nebo přímo v hlavní budově ZŠ Jitřní (boční vchod od jídelny).

V družině se nám paní vychovatelky fakt hodně věnovaly, připravovaly pěkný program, četly nám, hrály si s námi, chodily s námi na hřiště i procházky, vytvářely úžasné akce i zajímavé kroužky.

 

Družina funguje před i po vyučování

Ranní družina

 • příchod dětí je možný od 7:00 do 7:35 h
 • je v hlavní budově školy – boční vchod (červená třída ŠD)

Odpolední družina

 • začátek po konci vyučování dané třídy
 • funguje až do 17:00 h
 • třídy jsou pod jídelnou a v hlavní budově školy

 

Pro vyzvedávání dětí platí pravidla

Při vyzvedávání žáků nahlaste jméno i příjmení dítěte a jeho třídu. Na žáka prosím čekejte u vchodu do družiny.

 • Žáky, kterým končí vyučování v 11:40 h (4 vyuč. hodiny), je možno vyzvedávat cca od 12:30 h.
 • Žáky, kterým končí vyučování ve 12:35 h (5 vyuč. hodin), je možno vyzvedávat cca od 13:35 h.
  • Vzhledem k situaci v jídelně, kdy v některých dnech končí více tříd najednou, prosíme rodiče o trpělivost při vyzvedávání.
 • Dokud to dovolí počasí, bude děti ŠD od 14:00 do 15:45 h na sportovním areálu, kde si bude možno žáky vyzvedávat. Při nepříznivém počasí a v zimním období bude tato doba zkrácená (cca 14:00 – 14:45 h). Poté se děti vrací do svého oddělení družiny.

 

Koncová družina

pro oddělení pod jídelnou

 • od 16:00 hodin budou děti přesunuty ze svých oddělení do tzv. „koncové družiny“
 • v pondělí až středu je koncová družina zeleném oddělení (zvoňte na „zelený“ zvonek)
 • ve čtvrtek a v pátek pak ve žlutém oddělení (zvoňte na „žlutý“ zvonek)

 

pro oddělení v hlavní budově

 • v pondělí je koncová družina od 16:00 hodin pod jídelnou zeleném oddělení „pod jídelnou“ (zvoňte na „zelený“ zvonek pod jídelnou)
 • v úterý až pátek je koncová družina od 15:00 hodin červeném oddělení hlavní budovy (zvoňte na „červený“ zvonek hlavní budovy)

 

Akce družiny Jitřní

Na těchto stránkách můžeš najít i informace o akcích pro Jitřňáky, takže i o akcích družiny. Bývá to v boční liště a taky v sekci „Jitřňácké akce“. Protože toto jsou stránky příznivců ZŠ Jitřní (nikoli stránky školy), doplňujeme je průběžně, jak se o nic dozvíme. Při tvorbě stránek nám můžeš pomoct klidně i ty!

Vzpomínám si na pěkné tradiční akce v družině

 • Vítání školního roku
 • Bramboriáda / Drakyáda
 • Za zvířátky do Chuchle
 • Dlabání dýní a průvod s lampióny
 • Andělský / Čertovský rej
 • Valentýnský ples
 • Vynášení Morany
 • Víčkování
 • Loučení se školním rokem – Hawai párty

 

Provozní informace pro tvé rodiče

Poplatek

Měsíční poplatek činí 300,- Kč/dítě (pokud dítě navštěvuje ŠD každý den). Tento poplatek se platí najednou za celé pololetí – tedy ve výši 1500,- Kč/pololetí.

Platbu proveďte převodem na účet školy 284348366/0300, specifický symbol: 111. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který má žák uvedený v žákovské knížce, resp. v notýsku.

 

Oddělení školní družiny

 • červené oddělení, 2.A, hlavní budova, boční vchod - Ivana Vítů
 • žluté oddělení, 2.B, pod jídelnou - Ivana Skopcová
 • zelené oddělení, 1.B, pod jídelnou - Romana Janoušová
 • modré oddělení, 1.A, pod jídelnou - Monika Dolejšová
 • oranžové oddělení, 3.A + 0.A, hlavní budova, boční vchod - Jindřiška Vrettasová

 

Telefon do školní družiny

Vaše záležitosti lze telefonicky vyřídit s vychovatelkami mezi 11:00 a 11:40 h. Telefon do ŠD je 244 466 550 (budete přepojeni do ŠD), příp. 603 227 435.

V odpoledních hodinách prosíme rodiče, aby telefony do ŠD využívali pouze v nutných případech – v té době se věnujeme Vašim dětem – čteme jim, povídáme si, hrajeme hry, tvoříme.

 • třídy pod jídelnou – tel.: 244 466 550 (budete přepojeni do ŠD, cca do 15:30 h), tel.: 604 461 368.
 • třídy v hlavní budově – tel.: 603 227 435 (také k zastižení na vycházce a poté v koncové oranžové družině)

 

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.