Školní družina Jitřní

Když jsem byl ještě malý školák, tak jsem po vyučování chodil i do družiny. Ta má své prostory buď pod jídelnou, nebo přímo v hlavní budově ZŠ Jitřní (boční vchod od jídelny).

V družině se nám paní vychovatelky fakt hodně věnovaly, připravovaly pěkný program, četly nám, hrály si s námi, chodily s námi na hřiště i procházky, vytvářely úžasné akce i zajímavé kroužky.

 

Družina funguje před i po vyučování

Ranní družina

 • příchod dětí je možný od 7:00 do 7:35 h
 • je v hlavní budově školy – boční vchod (červená třída ŠD)

Odpolední družina

 • začátek po konci vyučování dané třídy
 • funguje až do 17:00 h
 • třídy jsou pod jídelnou a v hlavní budově školy

 

Pro vyzvedávání dětí platí pravidla

mezi 14:00 a 15:00 h

 • je pro nás připraven program (třeba jsme na vycházce, na hřišti apod.)
 • proto nás nelze vyzvedávat

po 15:00 h

 • vyzvedávejte si nás u vchodu do ŠD
 • v případě příznivého počasí býváme i po 15:00 h na hřišti, v tom případě naleznete informaci na vstupních dveřích do ŠD

 

Akce družiny Jitřní

Na těchto stránkách můžeš najít i informace o akcích pro Jitřňáky, takže i o akcích družiny. Bývá to v boční liště a taky v sekci „Jitřňácké akce“. Protože toto jsou stránky příznivců ZŠ Jitřní (nikoli stránky školy), doplňujeme je průběžně, jak se o nic dozvíme. Při tvorbě stránek nám můžeš pomoct klidně i ty!

Vzpomínám si na pěkné tradiční akce v družině

 • Vítání školního roku
 • Bramboriáda / Drakyáda
 • Za zvířátky do Chuchle
 • Dlabání dýní a průvod s lampióny
 • Andělský / Čertovský rej
 • Valentýnský ples
 • Vynášení Morany
 • Víčkování
 • Loučení se školním rokem – Hawai párty

 

Provozní informace pro tvé rodiče

Poplatek

Měsíční poplatek činí 300,- Kč/dítě (pokud dítě navštěvuje ŠD každý den). Tento poplatek se platí najednou za celé pololetí – tedy ve výši 1500,- Kč/pololetí.

Platbu proveďte převodem na účet školy 73892329/0800, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který má žák uvedený v žákovské knížce, resp. v notýsku.

 

Oddělení školní družiny

 • červené oddělení, 1.A, hlavní budova, boční vchod - Ivana Vítů
 • žluté oddělení, 1.B, pod jídelnou - Ivana Skopcová
 • zelené oddělení, 2.A, pod jídelnou - Romana Janoušová
 • modré oddělení, 2.B, pod jídelnou - Monika Dolejšová
 • oranžové oddělení, 3.A, hlavní budova, boční vchod - Jindřiška Vrettasová
 • fialové oddělení, 3.B + 0.A, hlavní budova, boční vchod - Veronika Koubková

 

Telefon do školní družiny

Vaše záležitosti lze telefonicky vyřídit s vychovatelkami mezi 11:00 a 11:40 h. Telefon do ŠD je 244 466 550 (budete přepojeni do ŠD), příp. 603 227 435.

V odpoledních hodinách prosíme rodiče, aby telefony do ŠD využívali pouze v nutných případech – v té době se věnujeme Vašim dětem – čteme jim, povídáme si, hrajeme hry, tvoříme.

 • třídy pod jídelnou – tel.: 244 466 550 (budete přepojeni do ŠD, cca do 15:30 h)
 • třídy v hlavní budově – tel.: 603 227 435 (také k zastižení na vycházce a poté v koncové oranžové družině)

 

80 let radosti z pohybu. 80 let ZŠ Jitřní.

Tuto školu můžu jedině doporučit. Na Jitřní jsem rád a hlavně – líbí se mi tu. Fakt.