SRPŠ uspělo v žádostech o dotace

Dobrých zpráv není nikdy dost. A tentokrát pro vás máme jednu zvlášť dobrou. Náš Spolek rodičů a přátel školy uspěl v letošních dotačních programech Městské části Prahy 4. Podařilo se nám získat finanční podporu naší městské části na všechny tři akce, které spolu se školou náš spolek pořádá. Konkrétně jde o:

  • 5 000 Kč na Velikonoční jarmark, který již proběhl,
  • 5 000 Kč na slavnost Open day, která se koná 27. května
  • a dalších 10 000 korun na Sportovní den, který se odehraje 20. a 21. 6. 2019.

Žádali jsme poprvé a hned jsme skončili jako třetí nejúspěšnější rodičovský spolek na celé Praze 4. Náš vřelý dík patří nejen městské části, ale také ekonomce školy Ing. Evě Kubů, která pro naše žádosti sehnala potřebné podklady.

Škole a našim dětem díky tomu koupíme potřebný párty stan pro ošetřovnu na všechny další akce, které se budou v budoucnu konat a navíc si v pondělí užijí námi spolupronajatý obří skákací hrad. Všichni určitě přijďte!

Kateřina Baušteinová, předsedkyně SRPŠ

Stránka aktivních rodičů

Pro školu jsou k nezaplacení aktivní žáci a učitelé. Pokud se k nim přidají i aktivní rodiče, může si každá škola gratulovat. Rodiče pak dovedou velmi dobře spolupracovat s učiteli a účinně motivovat své děti ke smysluplným činnostem.

Na naší škole takoví rodiče jsou. Snaží se pomáhat učitelům i zpříjemňovat školní prostředí a podmínky pro aktivní výuku. Pro účinnou podporu si vytvořili spolek, který pomáhá škole finančně, materiálně i morálně.

Někteří rodiče jdou ještě dál a zajímají se o dění ve školství ještě více a podrobněji. Pro ně je vytvořen tento odkaz. V jednotlivých podsložkách se dozvíte např., jak funguje školství v ČR, k čemu je Školská rada apod..

Stránky rodičů

 

SRPŠ spolupracuje se školou na udržování kvality vzdělání a vůbec celého výchovně-vzdělávacího procesu. Děje se to pomocí vybraných příspěvků i osobní angažovaností některých rodičů a dalších přátel školy.

Roční příspěvek činí 500,- Kč/rodina (rodiny, které mají několik dětí na škole, platí jen jednou).

 

Realizované typy podpory

  • přímá finanční podpora
  • materiální podpora
  • morální a přímá osobní podpora

Rodičovský spolek

 

Členové SRPŠ

Členem SRPŠ se může stát kterýkoli rodič i jiný přítel školy, který uhradí min. roční poplatek 500,- Kč/rodina.

Každá třída si může zvolit svého "třídního důvěrníka", který se pak zúčastňuje schůzek SRPŠ a projednávají tam náměty, pro efektivnější chod školy a podporu své třídy.

 

Stanovy SRPŠ

SRPŠ je samostatnou právnickou osobou a je nevýdělečnou organizací. Budete-li mít zájem, prostudujte si i její stanovy.